Even vrijaf / respijt

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Dit kan ertoe bijdragen dat de zorg op de langere duur op een prettiger manier volgehouden kan worden. Hier heeft zowel de zorgvrager als de mantelzorger baat bij. De zorg kan worden overgenomen door bijvoorbeeld: een ander familielid, een vriend of kennis, een vrijwilliger of door een betaalde beroepskracht.

Overname van zorg door beroepskrachten

Dit kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis door medewerkers van een zorgorganisatie.

Overname van de zorg door eigen netwerk of vrijwilligers

Voor een paar uur zou dit kunnen met behulp van een familielid, vriend of buur. In de regio zijn er ook vrijwilligersorganisaties die deze ondersteuning in hun pakket hebben.

Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat, kan worden geleverd door een landelijke vrijwilligersorganisaties Handen-in-Huis. Kijk voor meer informatie: www.handeninhuis.nl