Jonge mantelzorgers

Wanneer er een mantelzorgsituatie in een gezin is, komen jonge gezinsleden vaak ook voor zorgtaken te staan. Even oppassen, extra klusjes in de huishouding of boodschappen doen zijn dan heel vanzelfsprekend.
Zo groeit circa een kwart van de jongeren op in een gezin met een ouder of broer/zus die chronisch ziek of beperkt is of een psychische probleem heeft. Ook bij jongeren kan overbelasting op de loer liggen. Ze maken zich zorgen en hebben naast school extra taken thuis te verrichten.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.
Signaleren en preventief zo mogelijk ondersteuning van jonge mantelzorgers is belangrijk maar heeft binnen onze gemeente nog geen vorm gekregen. Iedere organisatie die signaleert dat jongeren mantelzorgtaken verrichten heeft hierin een verantwoordelijkheid.