U heeft misschien gehoord dat maatschappelijk werkers een loonsverhoging van 1,5% krijgen. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor de sociale werkgemeenschap, en het is iets waar we al lange tijd campagne voor voeren.

Deze loonsverhoging is het resultaat van hard werk en doorzettingsvermogen, en we zijn er trots op dat we er een rol in hebben gespeeld. We willen iedereen bedanken die ons onderweg heeft gesteund, van onze leden en partners tot onze vrienden en familie.

We kijken ernaar uit om in de komende jaren nog meer vooruitgang te boeken en een verschil te blijven maken in het leven van sociaal werkers overal ter wereld.

Wat is de loonsverhoging?

Jouw loonsverhoging is 1,5%.

Dit is de verhoging die is afgesproken in de cao Sociaal Werk. De loonsverhoging gaat in op 1 januari 2019. Deze loonsverhoging geldt voor alle sociaal werkers.

Hoeveel bedraagt de loonsverhoging?

Jouw loonsverhoging bedraagt 1,5 %.

Dit is een hoger percentage dan de inflatie, die in 2018 op 1,2 % lag. Door de loonsverhoging komt je salaris meer in lijn te liggen met de prijzen van goederen en diensten.

We hopen dat je hiermee tevreden bent en wensen je veel succes in de toekomst.

Wie komt in aanmerking voor de loonsverhoging?

Alle maatschappelijk werkers in dienst van de overheid krijgen een loonsverhoging van 1,5%. Dit omvat maatschappelijk werkers op het gebied van kinderbescherming, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het doel is om maatschappelijk werk als beroep aantrekkelijker te maken en het personeelsverloop te verminderen.

Hoe wordt de loonsverhoging doorgevoerd?

De loonsverhoging wordt over twee jaar gefaseerd ingevoerd en vanaf januari 2020 zullen sociaal werkers een loonsverhoging van 1,5% krijgen. De Nederlandse regering zegt dat de maatregel nodig is om de sociale sector aantrekkelijker te maken voor potentiële werknemers en om het personeelsverloop terug te dringen.

Wat zijn de voorwaarden voor de loonsverhoging?

Als werkgever bent u verplicht de voorwaarden voor de loonsverhoging goed te keuren. Dat betekent dat u moet bepalen of er genoeg geld is om de loonsverhoging uit te betalen. Ook moet u bepalen of alle medewerkers recht hebben op de verhoging, en of deze gelijkmatig verdeeld wordt over alle medewerkers.

Het is ook belangrijk om te bepalen wat de gevolgen zijn van de loonsverhoging. Denk aan het feit dat de salarissen hoger worden, maar ook dat de sociale lasten en belastingen hoger worden. Daarnaast kan het ook zo zijn dat medewerkers minder uren gaan werken of minder verdienen.

Wanneer gaat de loonsverhoging in?

Heb je de krant al gelezen? Er is een loonsverhoging van 1,5% voor sociale werkers.

Dit geldt voor alle medewerkers die werken in de sociale sector. De loonsverhoging gaat in op 1 januari 2020.

Het Rijk stelt daarnaast ook eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dit geld wordt verdeeld over het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Wil jij meer weten over de loonsverhoging? Neem dan contact op met je werkgever.

Loonstijging van 1,5%

Je hebt waarschijnlijk gehoord dat maatschappelijk werkers een loonsverhoging van 1,5% krijgen. Dit is geweldig nieuws voor de sociale werkgemeenschap, en het zal zeker helpen om nieuw talent aan te trekken.

Deze loonsverhoging is broodnodig, en het zal maatschappelijk werkers helpen om de kosten van levensonderhoud bij te houden. Het is ook een goede indicatie dat de regering het belang van sociaal werk erkent en zich inzet om de gemeenschap te ondersteunen.

Dank aan de regering voor deze inzet voor sociaal werkers. We kijken uit naar verdere investeringen in deze vitale gemeenschap.