Organisaties

Wanneer wordt een organisatie onder een vrijwilligersorganisaties of een professionele organisaties gerekend? Bij het vaststellen van de omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisatie komen al snel een aantal criteria bovendrijven die niet eenduidig gehanteerd (kunnen) worden.

“Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang. Alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en de uitvoering van het primaire proces wordt door vrijwilligers gedaan. Er bestaat geen verband tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.”

Het Bureau Vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligersorganisaties ondersteunen bij:
– het vinden van vrijwilligers
– het maken van vrijwilligersbeleid en/of vrijwilligerscontracten

Let op: Organisaties die een vacature willen aanmelden op de site van het Bureau Vrijwilligerswerk moeten zich eerst aanmelden. Pas daarna kan er een vacature aangemaakt worden.