Menu
 • Veel gestelde vragen

  Veel gestelde vragen zijn:
  Wat is mantelzorg
  Is mantelzorg verplicht?
  Bestaat er een vergoeding voor mantelzorg? 
  Wat is een Persoonsgebonden budget
  Waar kan ik zorg aanvragen
  Zijn er zorgkosten aftrekbaar van de belasting?

  Veel antwoorden kunt u vinden vinden op de site van Mezzo.
  Ook kunt contact zoeken met Mantelzorglijn van Mezzo:
  Natuurlijk kunt u altijd met uw vragen terecht bij de medewerkers van het Bureau Mantelzorg.  
    
  Vraag van de maand Oktober 2018
  Het levenstestament. 
  In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie.
  U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen,maar ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u de regie over uw leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen.
  Op het moment van opstellen, moet u de beslissingen die u in het levenstestament neemt goed kunnen overzien. U bent dan wilsbekwaam.
  Er bestaat een checklist voor het opmaken van een levenstestament. Deze vragenlijst helpt u bij het nadenken over de mogelijkheden van het levenstestament. Voor welke situaties wilt u zaken gaan regelen en wie vraagt u om uw zaken waar te nemen als u hier zelf niet meer toe in staat bent? De antwoorden zijn afhankelijk van uw levenssituatie, wensen en behoeften. Dat heeft een zakelijk kant: wat is nodig? Maar ook een sociale kant: wat vindt u belangrijk in het leven? De vragen zijn bedoeld om u inzicht te geven in de keuzes die ú heeft. U kunt uiteraard deze checklist ook met uw naasten bespreken.
  De ingevulde vragenlijst kunt u gebruiken als voorbereiding op het gesprek met de notaris over uw levenstestament. De vragen laten u nadenken over de keuzes die u kunt maken. In het gesprek met de notaris kunt u doorpraten over de voordelen en nadelen van deze keuzes. Of extra uitleg krijgen bij de vragen die u nog niet kunt beantwoorden. 

  Verschil levenstestament – testament
  Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. 
  meer info
 • Nieuws

  Kerst- Nieuwjaar sluiting

  dinsdag 11 december 2018
  Lees meer...

  10 november Dag van de Mantelzorg

  woensdag 17 oktober 2018
  Lees meer...

  Aangepaste openingstijden Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorgondersteuning

  woensdag 5 september 2018
  Lees meer...