Werk en Mantelzorg

Een op de acht werknemers combineert op dit moment een baan met langdurende zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevende ouder of vriend. Dit aantal zal verder toenemen door de vergrijzing, de grotere arbeidsparticipatie en de trend dat  mensen langer thuis blijven wonen.

Uit onderzoek blijkt dat 35 procent van de werkende mantelzorgers problemen heeft met het combineren van werk en mantelzorg. Vaak is dit geen kwestie van onwelwillendheid van de werkgever, maar van onbekendheid en onduidelijkheid.
Zo spreekt bijna de helft van de werkende mantelzorgers niet met leidinggevenden of collega’s over zorgtaken. En ruim 2/3 is niet op de hoogte van de mogelijkheden die de werkgever biedt om werk met mantelzorgtaken te combineren

Tips voor werkende mantelzorgers

  • maak uw situatie bespreekbaar bij uw collega’s, zodat er begrip ontstaat
  • ga in gesprek met werkgever of leidinggevende
  • maak gebruik van de bestaande verlofregelingen
  • zoek naar oplossingen op maat: aanpassing van werktijden, meer thuiswerken, overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties, afspraken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen